Reklamačný formulár

Úvod Reklamačný formulár

Reklamačný protokol

 

Kupujúci:

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:

 

 

Predávajúci:

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:

 

Týmto reklamujem doleuvedený tovar s popisom závady

 

 

Názov tovaru:

Zakúpený dňa:

Číslo dokladu:

Popis chyby:
 

 

 

Dátum:

 

 

Podpis kupujúceho:

 

 

 

 

 

Copyright 2021 © partys.sk