Doprava

Úvod Doprava

ZÓNA A: Petržalka, Staré mesto

Objednávka do 5€                    – dovoz 6,00-€
Objednávka od 5,01€ do 10€   – dovoz
4,00-€
Objednávka od 10,01€ do 15€ – dovoz
2,00-€
Objednávka od 15,01€ do 20€ – dovoz
1,00-€
Objednávka od 20,01€             – dovoz
0,00-€


ZÓNA B: Ružinov, Nové mesto

Objednávka do 5€                    – dovoz 6,00-€
Objednávka od 5,01€ do 10€   – dovoz
4,00-€
Objednávka od 10,01€ do 15€ – dovoz
2,00-€
Objednávka od 15,01€ do 20€ – dovoz
1,00-€
Objednávka od 20,01€             – dovoz
0,00-€ZÓNA C: Rača, Karlova Ves

Objednávka do 5€                    – dovoz 7,00-€
Objednávka od 5,01€ do 10€   – dovoz
5,00-€
Objednávka od 10,01€ do 15€ – dovoz
3,50-€
Objednávka od 15,01€ do 20€ – dovoz
1,50-€
Objednávka od 20,01€             – dovoz
0,00-€ZÓNA DVrakuňa, Pod. Biskupice
Objednávka do 5€                    – dovoz 8,00-€
Objednávka od 5,01€ do 10€   – dovoz 6,00-€
Objednávka od 10,01€ do 15€ – dovoz 4,50-€
Objednávka od 15,01€ do 20€ – dovoz 2,50-€
Objednávka od 20,01€ do 25€ – dovoz 1,00-€
Objednávka od 25,01€             – dovoz 0,00-€ZÓNA E: Dúbravka, Lamač

Objednávka do 5€                    – dovoz 8,00-€
Objednávka od 5,01€ do 10€   – dovoz
6,50-€
Objednávka od 10,01€ do 15€ – dovoz
4,00-€
Objednávka od 15,01€ do 20€ – dovoz
3,00-€
Objednávka od 20,01€ do 25€ – dovoz
1,50-€
Objednávka od 25,01€             – dovoz
0,00-€ZÓNA F: Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Devín

Objednávka do 5€                    – dovoz 9,00-€
Objednávka od 5,01€ do 10€   – dovoz
6,50-€
Objednávka od 10,01€ do 15€ – dovoz
5,00-€
Objednávka od 15,01€ do 20€ – dovoz
3,00-€
Objednávka od 20,01€ do 25€ – dovoz
2,00-€
Objednávka od 25,01€             – dovoz
0,00-€

 

 

ZÓNA G: Vajnory, Jarovce, Rusovce, Čunovo

Objednávka do 5€                  – dovoz 10,00-€
Objednávka od 5,01€ do 10€   – dovoz
7,50-€
Objednávka od 10,01€ do 15€ – dovoz
5,50-€
Objednávka od 15,01€ do 20€ – dovoz
4,00-€
Objednávka od 20,01€ do 25€ – dovoz
3,00-€
Objednávka od 25,01€ do 30€ – dovoz
1,00-€
Objednávka od 30,01€             – dovoz 
0,00-€ZÓNA H: Rovinka, Dunajská Lužná, Marianka, Stupava

Minimálna objednávka 20€   – dovoz 10,00-€
Objednávka od 40,01€              – dovoz 0,00-€
Copyright 2021 © partys.sk